Bardakčije

Mjesna zajednica Bardakčije je rubna mjesna zajednica u Općini Centar, Sarajevo. Istočna je granica dijeli od Općine Stari Grad, Sarajevo, a u okviru općine graniči s mjesnim zajednicama Hrastovi - Mrkovići i Breka - Koševo II na sjeveru, i s mjesnim zajednicama Park - Višnjik i Mejtaš - Bjelave na zapadu i jugu.


Na teritoriju Bardakčija nalaze se dva islamska vjerska objekta, studentsko naselje, te Federalni i županijski hidrometeorološki zavod. Također, u Bardakčijama je sjedište nogometnog kluba Jug, osnovanog 1932. godine.

 

TERITORIJALNI OBUHVAT

    Ašikovac 1-43, 2-46
    Bardakčije 1-107, 2-80
    Behar 2-12
    Breka - Koševo II 1-17, 2-26
    Budakovići 1-29, 2-34
    Glamočka1-13, 2-34
    Hadži-beširova 2-14
    Hadži-lojina 1-17, 2-10
    Himze Polovine 1-9 i 17; 2 -8
    Imamovića 1-41, 2-24
    Kartal 1-11, 2-10
    Kartal Donji 1-17, 2-26
    Kartal Gornji 1-5, 2-22
    Mandrina 1-63, 2-48
    Mandžina donja 1-21, 2-20
    Mandžina gornja 1-11, 2-22
    Mehmeda Handžića 1-31, 2-26
    Papučina 1-7, 2-4
    Strmac 1-7, 2-4
    Šejh-Mehmedova 1-17, 2-32
    Šekerova 13-31, 34-44
    Usorska 1-11, 2-10
    Zaima Šarca 1-25, 2-116 

 

 

ADRESA:
Zaima Šarca 14-D

TELEFON
 + 387 33 217 683

EMAIL
mz.bardakcije@centar.ba

Datum Dokument
01.04.2019.
ULICA AŠIKOVAC