Anketiranje građana
U cilju stalnog poboljšanja kvaliteta usluga koje pruža građanima, sarajevska Općina Centar, u skladu sa normama usvojenih ISO standarda kvaliteta, redovno obavlja anketiranje korisnika njenih usluga.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.