Ulica Trampina

va slijepa ulica nalazi se na desnoj strani Miljacke, u središnjem dijelu grada. Počinje od Ulice Maršala Tita, pokraj bivše kafane “Park” i vodi pedesetak metara prema sjeveru. Pripada mjesnom području “Trg Oslobođenja - Centar”. Nastala je polovinom 16. stoljeća, u okviru nekadašnje mahale Žabljak, koja je u osmanskom razdoblju imala službeni naziv: Mahala Hadži-ldrizova Mesdžida. Ulica je ime dobila po staroj sarajevskoj porodici Trampa, koja je dala više imama i hatiba Čekrekčijine džamije na Baščaršiji. U osmanskom i austrougarskom razdoblju, nosila je ime Trampin sokak, odnosno Trampina Čikma