Ulica Radićeva

Ulica se nalazi u središnjem dijelu Sarajeva. Radićeva ulica je trasirana 1935. godine. Proteže se od Obale Kulina bana (prije Obala Vojvode Stepe Stepanovića) do Ulice Maršala Tita. Pripada mjesnom području “Trg Oslobođenja – Centar”. lme je dobila po hrvatskom političaru i piscu Stjepanu Radiću.