Ulica Mehmeda Spahe

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke u centru grada, paralelna s Ulicom Maršala Tita. Nalazi se u mjesnom području “Trg Oslobođenja - Centar”. Nastala je 1921. godine, kada joj je dato ime Sokolska. Od 1941-1945. godine nosila je ime Ustaška. 06.04.1945. godine dobila je ime Boriše Kovačevića, po narodnom heroju oslobodilačkog rata 1941-1945. godine. Od 1994. godine nosi ime Mehmeda Spahe, po političaru razdoblja između dva svjetska rata, Mehmedu Spahi. Mehmed Spaho je bio među osnivačima Jugoslovenske muslimanske organizacije i dugo njen čelnik.