Ulica Mis Irbina

Pripada mjesnom području “Trg Oslobođenja – Centar”. Proteže se od Ulice Reisa Džemaludina Čauševića (prije Save Kovačevića) do Radićeve i Obale Kulina bana. lme je dobila po putopiscu i dobrotvorki Adelini lrbi. U osmansko doba nosila je naziv Sahtijanuša. Polovinom 19. stoljeća označena je nazivom Pod Musalom, a od 1914. do 1919. godine nosila je naziv Cara Viljema (po njemačkom caru Vilhelmu II Hoencolernu).