Ulica Musala

Ulica se nalzi na desnoj strani Miljacke, u središnjem dijelu grada. Proteže se od Obale Kulina bana (prije Obala Vojvode Stepe) na jugu do Ulice Maršala Tita na sjeveru. Pripada mjesnom području “Trg Oslobođenja – Centar”. Do 1931. godine pripadala je trgu Musala, potom Banskom trgu, a 06.04.1946. godine ušla je u sastav Trga Republike. Od 08.06.1948. do 19.05.1994. godine nosila je ime Omladinska. Od 19.05.1994. godine ponovo nosi naziv Musala.