Ulica La Benevolencija

Ulica u se nalazi u središnjem dijelu Sarajeva. Povezuje Obalu Kulina bana (prije Obala Vojvode Stepe) i Mis Irbinu ulicu. Pripada mjesnom području “Trg Oslobođenja – Centar”. Nastala je 1914. godine. Tada je u njoj izgrađen dom jevrejskog društva “La Benevolencija”. Još u osmanskom razdoblju postojala je kao put u okviru Sahtijanuše Mahale (Mahala hadži- Mahmuta Bali Sahtijandži). Po svoj prilici, ulica je ime La Benevolencija dobila 1924. godine. U vrijeme njemačko-ustaške okupacije 1941-1945. godine nosila je ime Ulica Matije Divkovića, po piscu, franjevcu Matiji Divkoviću, a 08.07.1948. godine dobila je ime Augusta Cesarca, po književniku i socijalnom borcu Augustu Cesarcu. Godine 1994. naziv ulice je ponovo La Benevolencija, a Ulica Nikice Pavlića u Boljakovom potoku dobila je ime Augusta Cesarca. Potom je Ulica Augusta Cesarca preimenovana u Ulicu Mahmuta Bušatlije.