Ulica Jadranska

Ova slijepa ulica nalazi se na desnoj strani Miljacke, u centru grada. Proteže se od Obale Kulina bana (prije Obala Vojvode Stepe Stepanovića) duž zapadne strane Pravosudne palate. Pripada mjesnom području “Trga Oslobođenja – Centar”. Nastala je 1935. godine i tada je dobila ime po jugoslovenskoj patriotskoj organizaciji "Jadranska straža”, čije je sarajevsko sjedište bilo u Pravosudnoj palati. Jadranska ulica ima pješački prolaz u Radićevu ulicu.