Intenzivirati aktivnosti na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji vodovodnog i kanalizacionog sistema
Intenzivirati aktivnosti na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji vodovodnog i kanalizacionog sistema
Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je u utorak, 16. jula 2019. godine zajedno sa saradnicima održao sastanak sa predstavnicima Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ na čelu sa direktorom Enverom Hadžiahmetovićem.
Odluka o izradi izmjena RP Zetra sa izvještajem o rezultatima javne rasprave
Odluka o izradi izmjena RP Zetra sa izvještajem o rezultatima javne rasprave
Kao što je javnost ranije obaviještena Općinsko vijeće Centar je na 40. redovnoj sjednici, održanoj 9. jula 2019. godine, donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Zetra'' – zona sporta i rekreacije''.
Javni poziv nevladinim organizacijama za prijavu projekata do 27. augusta
Javni poziv nevladinim organizacijama za prijavu projekata do 27. augusta
Općina Centar u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD poziva sve organizacije civilnog društva/nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Centar iz sljedećih prioritetnih oblasti: obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, socijalna politika i zdravstvo, mladi i sport.
Poštovani sugrađani, u prilici ste da elektronski koristite uslužni servis Općine Centar Sarajevo.
Mladi
Ekologija
Kultura