Ulica Soukbunar

Ulica se nalazi na lijevoj strani Miljacke, na području Soukbunar. Proteže se od Ulice Skenderija, presijeca gradsku zaobilaznicu i završava kod Ulice Porodice Foht. Od 19.05.1994. godine, jedan dio Ulice Soukbunar nosi ime Harisa Osmanovića. Ulica Soukbunar nastala je u 16. stoljeću u okviru Hadži-Turhanove mahale, poznatije kao Soukbunar (Studeni bunar). lme je dobila po rezervoaru za vodu koju je početkom 16. stoljeća izgradio bosanski sandžakbeg Skender-paša za svoju tekiju.