Ulica Radava

Lokalitet u sjevernom dijelu Sarajeva, između Pionirske doline i Nahoreva.