Ulica Aleksandra Puškina

Ulica se nalazi na na desnoj strani Miljacke, na sjevernom području grada, na padini brdo Grdonj. Pripada mjesnom području “Pionirska dolina – Nahorevo”. Nastala je 1988. godine, kada je i dobila ime po ruskom pjesniku Aleksandru Sergejeviču Puškinu. Jedan krak ove ulice polazi od Nahorevske, a drugi od Ulice Hamida Beširevića, potom kao jedinstvena trasa vode prema sjeveroistočnoj periferiji grada