Ulica Bolnička

Ulica se nalazi na desi strani Miljacke, i pripada mjesnom području “Park – Višnjik”. Počinje od Ulice Koševo (prije KraljaTomislava), a završava iza Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u Koševu, kod Ulice Zaima Šarca. Ulica je od 1957. godine nosila ime Bolnička. Njen završni dio od starina se zvao Solak. Od 1957. do 1994. godine nosila je ime Moše Pijade, po slikaru i jugoslovenskom državniku Moši Pijade. Od 1994. godine ponovo nosi ime Bolnička.