Ulica Tijesna

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, u sjevernom dijelu grada. Proteže se između Pehlivanuše i Sarač lsmailove ulice. Pripada mjesnom području “Mejtaš - Bjelave”. Nastala je u osmanskom razdoblju u okviru Mahale Sarača hadži-Hajdara I Gornje Saračeve mahale. Tadašnji naziv ulice bio je: Tijesni sokak.