Ulica Nikole Kašikovića

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, u sjevernom dijelu starog grada. Pripada mjesnom području “Mejtaš – Bjelave”. Proteže se od Pehlivanuše ulice (prije Vuka Karadžića) do Ulice Sarača Ismaila (prije Drvarska). Do 1900. godine zvala se Dudarev sokak i Dudareva ulica po porodici Dudar koja je stanovala u toj ulici. Od 1900. do 1918. godine bila je dio Tuzline ulice. Od 1918. godine ponovo se zove Dudareva. Godine 1931. dobila je ime po Nikoli Kašikoviću, uredniku “Bosanske vile”, uglednom kulturnom radniku i sakupljaču narodnih umotvorina, koji je stanovao u toj ulici.