Ulica Turhanija

Ulica se nalazi na desnoj obali Miljacke, na području Marijin dvora, između Ulice Hiseta (prije Brankova) i Ulice Maršala Tita. Pripada mjesnom području “Marijin dvor – Crni vrh”. Nastala je u 16. stoljeću, u okviru mahale koja je imala službeni naziv: Mahala Tavil hadži-Mustafe, a popularno ime mahale bilo je Donja Hiseta. Ulica je dobila ime po staroj sarajevskoj muslimanskoj porodici Turhanija.