Ulica Magribija

Ulica se nalazi na području Marijin dvora. Povezuje ulice: Kranjčevića i Maršala Tita. Pripada mjesnom području “Marijin dvor – Crni vrh”. Nastala je u 16. stoljeću u Mahali džamije šejha Magribije. Ime je dobila po toj džamiji. Desni krak ulice vodi do Ulice Dolina a lijevi krak do Ulice Maršala Tita.