Ulica Braće Kadić

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke. Pripada mjesnom području “Hrastovi – Mrkovići”. Do 1994. godine nosila je naziv Braće Klepića, a od tada ime Braće Kadića, po arhitektima Reufu i Muhamedu Kadiću koji su dali golem doprinos razvoju arhitekture u Bosni i Hercegovini, a posebno gradu Sarajevu.