Ulica Hamida Beširevića

Ova ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, na području Pionirske doline, odnosno Nahoreva. Pripada mjesnom području “Hrastovi – Mrkovići”. Nastala je osamdesetih godina 20. stoljeća. lme je dobila 09.10.1986. po heroju oslobodilačkog rata 1941-1945. godine Hamidu Bešireviću, koji je poginuo 1943. godine.