Ulica Gornja Breka

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, u sjevernom dijelu grada u naselju Breka. Pripada mjesnom području “Hrastovi – Mrkovići”. Nastala je u l6. stoljeću u okviru Mahale Pačadži hadži-Nesuha, poznatije kao Bardakčije. Od 1968. do 1994. godine, jedan njen dio nosio je ime Spasoja Mičića, a drugi Ranka Balorde. Godine 1994. godine ulica je dobila naziv Donja Breka, a od 1998. godine nosi naziv Gornja Breka.