365 sport PLUS

Općina Centar Sarajevo će kroz projekat „365 sport plus“ omogućiti učenicima osnovnih škola sa područja Općine Centar besplatno bavljenje sportom tokom cijele 2019. godine.

Početak realizacije projekta „365 sport plus“ je planiran za 21.01.2019. godine, kojim će biti obuhvaćeni sljedeći sportovi:

Skola košarke - za učenike od II do VII razreda
(Subota i nedjelja od 11:30 do 12:45 sati - FIS)
Skola fudbala - za učenike od I do IX razreda Pon. Sri. Pet. Od 09:00 do 11:45 i 15:30 do 16:45 (FIS)
Skola malog fudbala - za učenike VIII i IX razreda (utorak i petak od 16:45 do 18:00 sati - FIS)
Judo za sve - za učenike od I do V razreda
Pon. Od 20:15 do 21:30 i Srij. Od 17:45 do 19:00 (FIS)
Univerzalna škola borilačkih vještina - za učenike od VI do IX razreda Pon. Od 19:00 do 20:15 i Srij. Od 16:30 do 17:45 (FIS)
Skola tenisa - za učenike od I do VIII razreda (subota i nedjelja od 09:00 do 12:00 sati - Tenis tereni Koševo)
Skola odbojke - za učenike od I do IX razreda (subota i nedjelja od 09:00 do 10:15 sati - FIS)
Skola rukometa- za učenike od I do IX razreda (subota i nedjelja od 10:15 do 11:30 sati - FIS)
Univerzalna škola sporta - za učenike od I do V razreda (ponedjeljak od 17:45 do 19:00 sati i četvrtak 15:15 do 16:30 sati FIS)

Na oglasnim tablama osnovnih škola i na web stranicama Općine Centar i JU Centar za sport i rekreaciju možete izvršiti uvid u termine realizacije svake pojedinačne škole sporta u 2019. godini.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u JU Centar za sport i rekreaciju, Mis Irbina 10/II ili na broj telefona 033/268-760 ili putem e-maila: haris.fazlagic@csrsa.ba

Prijave djece se vrše na treningu, kod trenera