Ulica Dubrovačka

Ova ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke. Povezuje Mali park i Ulicu Danijela Ozme. Pripada mjesnom području “Džidžikovac – Koševo. Nastala je u osmanskom razdoblju u okviru Mahale Kemal-begova mesdžida. Od 1931. do 1952. godine nosila je naziv Čelikova, po porodici Čelik, koja je u Kemal-begovoj mahali posjedovala kuću.