Ulica Hadži-Idrizova

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke, na području Koševa. Pripada mjesnom području “Džidžikovac – Koševo I”. Nastala je u osmanskom razdoblju. Proteže se od Ulice Koševo do Ulice Džidžikovac. Ime je dobila po Hadži-Idrizu osnivaču nekadašnje Mahale Hadži-Idriz, poznatije kao Žabljak. Od 1945. do 1994. godine cijela trasa ulice, od Alipašine do Džidžikovca, nosila je naziv Sutjeska. Hadži – Nakon hadžiluka svaka osoba ima pravo na svoje ime dodati prefix Hadži. Hadžiluk – Godišnje hodočašće muslimana u Meku. Mahala - Dio grada ili sela; gradska četvrt; zaselak.