Ulica Dajanli Ibrahim-bega

Ulica se nalazi na desnoj strani Miljacke. Pripada mjesnom području “Ciglane II”. Proteže se kosom Gorice i Koševskog brda, paralelno ulicama Antuna Hangija i Hakije Kulenovića. Mahala Gorica je u osmanskom razdoblju nosila službeni naziv: Mahala mesdžida Dajanli hadži-lbrahima. Nemarni austrougarski činovnik, 1915. godine zapisao je izmišljeno ime Dajanli Osman-bega, koje je prihvaćeno i održalo se do 1994. godine. Prije 1915. godine ulica je nosila ime Ispod turbeta, po turbetu Zindžirli Ibrahim-dede. Od 19.05.1994. godine ulica nosi ime Dajanli Ibrahim-bega. Ulica je u literaturi poznata i kao Ciganska mahala i Karanfil mahal