Ulica Šejh - Mehmedova

Ulica se nalazi na Bjelavama. Pripada mjesnom području “Bardakčije”. Proteže se od Hadži-Bešireve do Mandrine ulice. Ulica je nastala u osmanskom razdoblju, u okviru Mahale Uskudari Ahmed Čelebije, a današnje ime dobila je 1915. godine po nekom Šejhu Mehmedu, o kojem u literaturi nema preciznijih podataka. Hadži – Nakon hadžiluka svaka osoba ima pravo na svoje ime dodati prefix Hadži. Hadžiluk – Godišnje hodočašće muslimana u Meku. Mahala - Dio grada ili sela; gradska četvrt; zaselak. Šejh – Starješina.