Ulica Kartal

Ovaj kraj i istoimena ulica nalaze se na desnoj strani Miljacke, na sjevernoj periferiji starog dijela grada. Proteže se od Ulice Ašikovac, na južnoj, do Mandrine ulice, na sjevernoj strani. Pripada mjesnom području “Bardakčije”. Sjeverni dio ulice grana se u dva dijela: Kartal Gornji i Kartal, a južni, duži dio, poznat je kao Kartal Donji. Na novim planovima grada Sarajeva, južni duži dio je označen imenom Kartal, a dva sjeverna kraka kao Kartal Donji, odnosno Kartal Gornji. Ime Kartal dolazi od naziva džamije koju je polovinom 16. stoljeća podigao Kartal hadži-Ejnehan (prema Mehmedu Mujezinoviću, bio je to Kartal hadži-Mahmut). Džamija je stradala 1697. godine. Obnovljena je i ponovo srušena. Po njenim ostacima taj lokalitet je nazvan Oborena džamija. Hadži – Nakon hadžiluka svaka osoba ima pravo na svoje ime dodati prefix Hadži. Hadžiluk – Godišnje hodočašće muslimana u Meku.