KVALITET USLUGA
23 međunarodne nagrade
Odličnim ocjenama za kvalitetan rad koje upućuju građani, državni organi, OSCE i nevladine organizacije u BiH, pridružuju se i internacionalna priznanja koje je Općina Centar dobila za kvalitet usluga građanima i drugim korisnicima. Snažan je to podsticaj svim zaposlenim u Općini Centar da još kvalitetnije i efikasnije rade svoj posao.

Na brojnoj listi nagrada koje su dodijeljene Općini Centar (neke od njih i više puta) nalaze se:

 • "THE ROYAL CROW EXCELLENCE";
 • GOLDEN FIVE CONTINENTS AWARD FOR QUALITY & EXCELLENCE THE "TQCS" ACCREDITATION PROGRAM (TOP QUALITY CUSTOMER SATISFACTION STANDARDS);
 • THE PLATINUM TECHNOLOGY AWARD FOR QUALITY AND BEST TRADE NAME & THE "TQCS" ACCREDITATION PROGRAM;
 • "Dijamantsko oko";
 •  Zlatna evropska nagradu za kvalitet i poslovni prestiž - TOP QUALITY CUSTOMER SATISFACTION STANDARDS;
 • PLATINUM TECHNOLOGY AWARD FOR QUALITY AND BEST TRADE NAME - Otherways International Research and Consulting;
 • GOLDEN FIVE CONTINENTS AWARD FOR QUALITY AND EXELLENCE (New Millenium Award);
 • ACTUELIDAD 21. century – priznanje za izvrstan poslovni menadžment, kvalitet i prestiž u pružanju usluga;
 • INTERNATIONAL AWARD FOR COMMERCIAL PRESTIGE (Next Millenium Awarad);
 • Internacionalna nagrada za kvalitet usluga WORLWIDE QUALITY AWARD XXI CENTURY;
 • CENTURY INTERNATIONAL QUALITY ERA AWARD; International New millenium Golden Award for Quality and Prestige;
 • "GOLDEN AWARD FOR QUALITY & BUSINESS PRESTIGE"...

U obrazloženjima navedenih nagrada stoji da su dodijeljene Općini Centar Sarajevo za postignute rezultate i kvalitet rada po svjetskim standardima, naglašavajući da se konstantno prepoznaje izvrstan servis korisnicima usluga koji daju i dalje unapređuju službe u Općini Centar Sarajevo, što je svrstava u svijetle i prepoznatljive vodeće organizacije takve vrste u internacionalnim razmjerima. iso@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.