INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE CENTAR
2007. godina
Bilten izlazi krajem svakog mjeseca. Tiraž 6.000 primjeraka
 
 
 Informativni bilteni Općine Centar
(od broja 77. do broja 88.)
Glavni i odgovorni urednik: Zlatko Voljevica

+ 387 33 56 23 30
 
Priprema tekstova: Služba za informatiku i informisanje
Urednik: Ðina Crnković
 
DTP urednik: Nermin Veiz
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.