INFORMATIVNI BILTENI OPĆINE CENTAR SARAJEVO
2003. godina

Informativni bilteni Općine Centar
(od broja 29. do broja 40.)


 


Glavni i odgovorni urednik: Zlatko Voljevica

+ 387 33 56 23 30
 
Priprema tekstova: Služba za informatiku i informisanje
Urednik: Ðina Crnković
 
DTP urednik: Nermin Veiz
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.