✍ Biografija

Prof.dr. Nedžad Ajnadžić

Rođen sam 26. juna 1961. godine u Rogatici. Oženjen sam i otac dvoje djece.

Završio sam gimnaziju, a potom Vojnu akademiju Kopnene vojske u Beogradu. Na Fakultetu političkih nauka sam magistrirao, a zatim doktorirao na temu Značaj odbrane Sarajeva u jačanju i afirmaciji političko-pravnog i međunarodnog položaja države BiH. Govorim engleski i ruski jezik.

Član sam SDA od 1991. godine. Obnašao sam dužnost potpredsjednika Kantonalnog odbora, te sam član Patriotske lige BIH, član Izvršnog odbora SDA Centar, član Savjeta SDA-odbor za boračka pitanja-grupa za očuvanje tekovina odbrambeno oslobodilačkih ratova 1941-1945 i 1992-1995.

Po agresiji na Bosnu i Hercegovinu, odmah u aprilu 1992. godine uključio se u redove branilaca Bosne i Hercegovine.

U toku rata od 1992. do 1995. godine, i poslije, obavljao sam komandne dužnosti. Bio sam komandant 101. brigade, komandant Operativne grupe Igman, načelnik Štaba 1. korpusa, zamjenik načelnika Uprave za operativno planiranje Generalštaba Armije RBiH, komandant 37. divizije Kopnene vojske, komandant 1. korpusa i zamjenik komandanta Komande obuke i doktrine Vojske FBiH.

Kao general Armije Bosne i Hercegovine, obavljao sam komandne i štabne poslove u vojnim strukturama.

Angažovan sam kao Prof. dr. na Fakultetu za javnu upravu Univerziteta u Sarajevu, izbor na državno-pravnoj grupi predmeta. Obavljao sam funkciju predsjednika Nadzornog odbora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS Sarajevo, generalnog direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća ZOI’84. i predsjednika Udruženja bosanskohercegovačko-austrijskog prijateljstva.

U periodu od 2011. do 2012. godine obnašao sam i funkciju ministra za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo.

Autor sam knjiga:

  • Odbrana Sarajeva
  • Odbrana Sarajeva II
  • Politički i vojni značaj odbrane Sarajeva
  • Naučno istraživačka studija- poginula boračka populacija
  • Naučna studija- Sociološki profil poginule boračke populacije u odbrambeno oslobodilačkom ratu 1992.-1995.-( u odbrani Sarajeva)
U indeksiranom naučnom časopisu Univerziteta u Sarajevu imam objavljenih 11 naučnih radova.

T: + 387 33 56 23 10

F: + 387 33 22 64 70

E: nedzad.ajnadzic@centar.ba