Sutra 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Deseta redovna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 28. oktobra 2021. godine sa početkom u 10 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

Dnevni red:

 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 30.09.2021. godine

2. Vijećnički sat

3. Informacija o epidemiološkoj situaciji na području općine Centar Sarajevo

4. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Centar Sarajevo za 2022. godinu

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt aneksa ugovora o zakupu stadiona „Asim Ferhatović Hase“

6. Prijedlozi odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo, neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva u ulicama:

a) Avde Hume 11;

b) Bardakčije 26;

c) Čekaluša 10 (14 m2 );

d) Čekaluša 10 (15 m2 );

e) Ćemaluša 2 – visoko prizemlje

7.

a) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup stana u ulici Hiseta broj 3/su (Hrvat Nalda);

b) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup stana u ulici Čekaluša broj 8/pr (Hido Amar);

c) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup stana u ulici Obala Maka Dizdara broj 7/I (Fazlić Azra);

d) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup stana u ulici Magribija 10/1 (Tihić Amira);

e) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup stana u ulici Čobanija 2/pr (Nišić Berin);

f) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup stana u ulici Dubrovačka broj 2/IV (Džanović Merjem)

8.

a) Prijedlog odluke o potvrđivanju konačnog prijedloga rang liste za dodjelu u zakup stana koji se nalazi u ulici Vrazova broj 24/3, Sarajevo

b) Prijedlog odluke o potvrđivanju konačnog prijedloga rang liste za dodjelu u zakup stana koji se nalazi u ulici Odobašina broj 6/su, Sarajevo

c) Prijedlog odluke o potvrđivanju konačnog prijedloga rang liste za dodjelu u zakup stana koji se nalazi u ulici Ferhadija broj 2/6, Sarajevo

9. Nacrt Odluke o komunalnom redu na području općine Centar Sarajevo

10. Prijedlog Rješenja broj: 05/A-31-751/15 kojim se odbija zahtjev za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu legalizacije bespravno izgrađenog stambenog objekta u ulici Grdonj do 89

11. Prijedlog Rješenja broj: 05/A-31-146/19 kojim se odbija zahtjev za rješavanje imovinskopravnih odnosa u svrhu legalizacije bespravno izgrađene garaže u ulici Koševo 2