Sugrađani mogu davati svoje sugestije i primjedbe na RP „Podgaj-Tekija“

U skladu sa Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana „Podgaj-Tekija“, koju je usvojilo Općinsko vijeće Centar, završena je osnovna koncepcija ovog planskog dokumenta što predstavlja prvu fazu u izradi provedbenog plana.

Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar poziva zainteresovane da uzmu učešće u javni uvid i tribinu ovog planskog dokumenta koji će narednih 30 dana biti objavljen na web stranici Općine Centar: http://www.centar.ba/stranica/rp-podgaj-tekija. Zainteresovani također mogu obaviti uvid u ovaj planski dokument u prostorijama Mjesne zajednice „Skenderija-Podtekija“ u Ulici Skenderija 5 svaki radni dan.

 

 

U navedenom periodu svi zainteresirani subjekti i javnost mogu dostaviti svoje sugestije ili primjedbe u pisanoj formi na Protokol Općine Centar (za Službu za investicije, komunalni razvoj i planiranje), kao i elektronskim putem na mail: selma.islambegovic@centar.ba ili eldina.sehovic@centar.ba, te u prostorije navedene mjesne zajednice.

 

 

Na web stranici u navedenoj rubrici su uz planski dokument također postavljeni i prilozi: koncept plana, odluka o pristupanju izradi RP „Podgaj-Tekija“, javni poziv zainteresovanim za dostavljanje svojih prijedloga, sugestija i primjedbi na ponuđeni koncept plana, kao i grafički prilozi – karta postojećeg stanja, te karta osnovne koncepcije plana.