Obnova ostvarenog prava na stalne novčane pomoći: Projekt “Hljeb i mlijeko za penzionere”

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar pristupila je reviziji spiskova penzionera sa minimalnim primanjima, te osoba iznad 60 godina starosti, a nemaju ostvareno pravo na penziju i koji su korisnici stalne novčane pomoći u okviru projekta „Hljeb i mlijeko za penzionere“.

S tim u vezi, pozivaju se svi korisnici ove novčane pomoći da dostave potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova za nastavak ostvarivanja navedenog prava.

Nadležna služba će pismeno obavijestiti korisnike o dokumentaciji koja je neophodna za obnovu prava.

Traženu dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj kopiji, treba dostaviti na Protokol Općine Centar (Mis Irbina 1).