Upozorenje na opasnost od požara

S obzirom na nadolazeće hladne dane i početak sezone grijanja, Štab civilne zaštite Općine Centar upozorava sve građane na opasnost od mogućnosti izbijanja požara.

Veliki broj građana u jesen čisti dvorišta i spaljuje travu na otvorenom, a što je u suprotnosti sa zakonskim propisima iz oblasti zaštite od požara. U pravilu, sav prikupljeni otpad neophodno je odložiti u kontejnere.

 

Podsjećamo građane na neophodno čišćenje dimnjaka, te uklanjanje odloženih lako zapaljivih materijala oko dimnjaka u tavanskim prostorima.

 

Naročito napominjemo da je strogo zabranjeno u jedan dimnjak spojiti odvode plinskih gasova i čvrstih materija.

 

Pozivamo građane da poduzmu sve mjere opreza kako ne bi došlo do požara i ugrožavanja ljudskih života i materijalnih dobara, a u slučaju izbijanja požara da odmah pristupe njegovom gašenju priručnim i sredstvima za gašenje.

 

O nastalom požaru neophodno je obavijestiti:

-     Vatrogasce                         na tel. 123

-     Policiju                               na tel. 122

-     Operativni centar KUCZ       na tel. 121