Završena sanacija saobraćajnice i trotoara u Ulici Zaima Šarca

Krajem protekle sedmice okončani su radovi na asfaltiranju saobraćajnice u Ulici Zaima Šarca na dijelu između ulica Bolnička i Bjelave u dužini od 350 metara, a sanirani su i trotoari sa obje strane saobraćajnice.

Finansijer projekta je Općina Centar iz čijeg budžeta je za ovu namjenu izdvojeno 355.260 KM.

 

Tokom realizacije ovog projekta prvo su uređeni trotoari gdje je ugrađeno 1.000 metara novih ivičnjaka, a nakon ovih radova započeta je sanacija saobraćajnice.

 

Prije postavljanja dva sloja novog asfalta, na površini od 2.600 metara kvadratnih, duž saobraćajnice su nivelisani šahtovi, šiberi za vodu, te odvodne rešetke.