U Jukićevoj ulici počeli pripremni radovi za asfaltiranje

S obzirom na približavanje kraja građevinske sezone i sve češće upite građana, Općina Centar Sarajevo je u Jukićevu ulicu uvela izvođača radova koji će asfaltirati saobraćajnicu.

Iako su radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže i dalje u toku, uzimajući u obzir sve gore navedeno, Općina se odlučila uvesti izvođača koji će paralelno sa radovima koje izvodi KJKP Vodovod i kanalizacija vršiti pripreme za asfaltiranje.

 

 

Na ovaj način je ubrzana dinamika radova, a sve sa ciljem da se što prije položi asfalt u Jukićevoj ulici.