Besplatna škola gimnastike za učenike osnovnih škola

Javna ustanova „Centar za sport i rekreaciju“ u saradnji sa Službom za boračko – invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar organizuje besplatnu školu gimnastike za učenike osnovnih škola sa područja općine od I do VIII razreda.

Nakon završetka ljetnog raspusta nastavlja se realizacija projekta koji ima za cilj da se učenici osnovnih škola sa područja općine Centar Sarajevo besplatno uključe u vannastavne aktivnosti kako bi se putem jednostavnih motoričkih pokreta, različitih vježbi i igara uticalo na njihovo zdravlje, intelektualni i emocionalni razvoj, te spriječili deformiteti kičme do kojih može doći uslijed dugotrajnog sjedenja u školskim klupama.

 

Treninzi se odvijaju u sportskoj sali FIS-a (Mis Irbina 10) četiri puta sedmično, i to utorkom i petkom u 9 i 14 sati. Časove vode stručni nastavnici tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

 

Upis će se vršiti u periodu održavanja treninga.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona  033/268-760, u prostorijama JU „Centar za sport i rekreaciju“ (Mis Irbina 10/2 Sarajevo).