Zajednička akcija Općine Centar, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i preduzeća „Park“ i „Rad“

Na inicijativu načelnika Općine Centar Srđana Mandića danas je u prostorijama ove lokalne zajednice održan sastanak sa predstavnicima Kantonalne uprave za inspekcije poslove, te kantonalnih javnih komunalnih preduzeća „Park“ i „Rad“.

Tema sastanka bila je komunalna čistoća na području općine Centar. Nažalost, uprkos maksimalnim naporima lokalne zajednice da životna sredina bude ambijent ugodnog življenja, svakodnevno smo svjedoci narušavanja okoliša i nepoštivanja komunalnih zakona od strane nesavjesnih pojedinaca. Već izvjestan vremenski period na javnim površinama ali i privatnim posjedima su odložene veće količine smeća, na šta svakodnevno ukazuju sa razlogom nezadovoljni građani.

 

Načelnik Mandić naglasio je važnost rješavanja problema komunalne čistoće na području općine Centar, ali i cijelog područja kantona Sarajevo.

 

- Tema komunalne čistoće tiče se svih nas, a vjerujem da zajedničkim angažmanom možemo uspješno prevazići sve probleme sa kojima se svakodnevno suočavamo. Najveći problem kada je u pitanju komunalna čistoća je neriješen status velikog broja privatnih parcela, koje se vrlo često ne održavaju i predstavljaju ruglo, a komunalna preduzeća nemaju nadležnost da pristupaju takvim parcelama. Naš cilj je da poduzmemo aktivnosti u saradnji sa nadležnim organima i institucijama na provođenju mjera radi podizanja nivoa komunalne čistoće na području općine Centar kao i eventualnom sankcionisanju pravnih i fizičkih lica koja ne ispunjavaju obaveze iz propisa o komunalnoj čistoći, pojasnio je Mandić.

 

Sekretar Općine Adelina Džanković upoznala je prisutne sa svakodnevnim pritužbama građana koje stižu na adresu ove lokalne zajednice, a kada je u pitanju komunalna čistoća.

 

- Zakonom o komunalnoj čistoći nadležnosti su povjerene kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, te kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, dok su nadležnosti lokalne zajednice u ovoj oblasti jako male. Općina Centar za komunalnu čistoću iz budžeta izdvaja preko 5 miliona maraka, a nažalost na terenu se to baš i ne vidi. Trebamo učiniti sve što je u našoj moći da obezbijedimo provođenje propisa o komunalnoj čistoći, kazala je Džanković.

 

Na sastanku je dogovoreno da se formira tim u čijem sastavu će biti komunalni inspektori Općine Centar, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, te komunalni redari iz preduzeća „Park“ i „Rad“ koji će koordiniranim aktivnostima, a u skladu sa prethodno sačinjenim planom obilaziti lokacije u cilju podizanja stepena čistoće na području ove lokalne zajednice, te sankcionisanja nesavjesnih pojedinaca koji krše odredbe propisa o komunalnoj čistoći. Navedeni tim će precizirati prioritetne lokacije koje će biti predmet inspekcijskog nadzora.