Centar za omladinski razvoj „PRONI“ provodi istraživanje o položaju mladih u BiH

S ciljem boljeg razumijevanja potreba i problema mladih u Bosni i Hercegovini, Centar za omladinski razvoj „PRONI“ provodi sveobuhvatno istraživanje o položaju mladih u našoj zemlji.

Cilj istraživanja jeste dobijanje potpunije slike o trenutnom društvenom i ekonomskom položaju mladih. Anketni upitnik, sastavljen od 90 pitanja, mladi životne dobi od 15 do 30 godina mogu ispuniti online na stranici Centra za omladinski razvoj: http://www.proni.ba/2021/03/29/proni-pokrece-sveobuhvatno-istrazivanje-o-mladima-u-bih/.

 

Uključena su pitanja o obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, učešću u javnom i političkom životu, kao i o zdravlju, informisanju, slobodnom vremenu, kulturi i sportu. Rezultati istraživanja poslužit će kao osnova za definisanje i planiranje projekata i programa PRONI Centra u BiH.

 

Aktivnu saradnju sa „PRONI“ Centrom za omladinski razvoj ima i Javna ustanova „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“, čiji su predstavnici potpisali memorandum o saradnji, kao preduslov za otvaranje „PRONI“ omladinskog kluba u Sarajevu, u prostorijama kultnog FIS-a u Mis Irbinoj ulici. „PRONI“ omladinski klubovi imaju za cilj ponuditi sistemsko rješenje za mlade, njihov razvoj i njihovo uključivanje u društveni život kroz pružanje istih mogućnosti za omladinski rad, volonterski rad i neformalno obrazovanje.