Uplaćene jednokratne novčane pomoći za 32 porodilje iz Centra

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar je okončala predviđene zakonske procedure prikupljanja i obrade pristiglih zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći porodiljama, nakon čega je izvršena uplata ovih pomoći na bankovne račune za 32 porodilje iz Centra.

Ovom prilikom je uplaćeno 8.400 KM, od čega je 18 porodilja koje su postale majke po prvi put dobilo po 200 KM, 9 porodilja po 300 KM za rođenje drugog djeteta, njih četiri po 400 KM po osnovu rođenja trećeg i svakog narednog djeteta, te jedna porodilja 500 KM po osnovu rođenja blizanaca.

 

Ovaj projekat Općina Centar realizuje od 2013. godine sa ciljem poboljšanja nataliteta na području ove lokalne zajednice i šire i ujedno predstavlja finansijsku podršku porodicama za opremanje novorođenčadi.

 

Općina Centar je također za ove porodilje osim jednokratnih novčanih pomoći pripremila i higijenske pakete za bebe, koji će u skladu sa epidemiološkom situacijom biti podijeljeni porodiljama tokom narednog perioda.