Zbog pogoršanja epidemiološkog stanja održan uži kolegij općinskog načelnika

Zaštitne mjere se moraju dosljedno provoditi

S ciljem realizacije mjera na sprečavanju širenja virusa utvrđenih odlukom Kriznog štaba Federacije BiH i naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS održan je sastanak užeg kolegija gdje je načelnik Srđan Mandić još jednom istakao značaj poštivanja mjera kriznih štabova, ali i odluka donesenih radi zaštite zdravlja uposlenika i građana koji dolaze u Općinu.

S obzirom da je u posljednje vrijeme povećan broj stranaka u Općinu Centar, u prosjeku 1100 dnevno, građani se mole da poštuju mjere koje su trenutno na snazi u ovom organu uprave, a to se prvenstveno odnosi na prolazak kroz dezinfekcioni tunel, poštivanje fizičke distance od dva metra, obavezno nošenje zaštitnih maski, mjerenje tjelesne temperature i dezinfekcija ruku prilikom ulaska u zgradu.

 

Također, uposlenici Općine Centar su dužni pružati usluge u skladu sa navedenim mjerama, odnosno strankama koje dolaze bez zaštitne maske neće biti dozvoljen ulazak u zgradu, a svi građani koji tokom boravka u samom objektu budu uklonili masku neće moći ostvariti uslugu po koju su došli. Stranke ne mogu ulaziti u prostorije službi, već samo u kancelarije koje su određene kao prijemne u određenoj službi jer se u istima nalazi inventar sa zaštitnim pregradama, vrši pojačana dezinfekcija površina, te svakodnevno UV lampama obavlja dezinfekcija kompletnog prostora.

 

Ovim putem apelujemo na građane da se prije dolaska u Općinu po određenu uslugu telefonskim putem informišu o određenim zahtjevima i konsultuju sa uposlenicima o predmetnom problemu, odnosno dolaze u Općinu samo po pozivu ili najavi.

 

Stranke se o svojim zahtjevima mogu konsultovati sa predstavnicima općinskih službi na sljedeće telefonske brojeve:

Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
Pomoćnica općinskog načelnika: Jasmina FAZLIĆ
T: + 387 33 562 368 
E: jasmina.fazlic@centar.ba

 

Služba za civilnu zaštitu i  mjesne zajednice
Pomoćnik općinskog načelnika:  Meho ČALIJA
T:  + 387 33 562 342
E: meho.calija@centar.ba

 

Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
Pomoćnica općinskog načelnika: Amela LANDŽO
T:  + 387 33 562 323
E:  amela.landzo@centar.ba

 

Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
Pomoćnica općinskog načelnika: Belma BAŠOVIĆ
T:  + 387 33 562 356 
E:  belma.basovic@centar.ba


Služba za finansije
Pomoćnik općinskog načelnika: Elma TUZLIĆ 
T:  + 387 33 562 370
E:  elma.tuzlic@centar.ba

 

Služba za registar i upravljanje imovinom
Pomoćnik općinskog načelnika:
T:  + 387 33 562 367: Munevera HODŽIĆ
E:  munevera.hodzic@centar.ba 

 

Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku
Pomoćnik općinskog načelnika: Admir ŠEHOVIĆ
T: + 387 33 562 320
E: admir.sehovic@centar.ba

 

Odsjek za javne nabavke: Samira DURAKOVIĆ

T: + 387 33 562 400

 

Služba za opću upravu 
Pomoćnica općinskog načelnika: Jasna BEBA 
T: + 387 33 562 477
E: jasna.beba@centar.ba

  • Odsjek opća uprava

      T: +387 562 379 – Info pult

  •  Matični ured

      T: +387 562 386

      T: +387 562 383

  • Prijava vjenčanja

      T: +387 562 373

Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje 
Pomoćnik općinskog načelnika: Eldina ŠEHOVIĆ
T: + 387 33 562 405
E: eldina.sehovic@centar.ba

 

Inspektorat
Glavna inspektorica: Vildana TASO-KAPETANOVIĆ
T:   +387 33 562 326
Viber: +387 61 936 742
F:  +387 61 488 842
E: inspekcija@centar.ba

 

Pravobranilaštvo Općine Centar
Pravobranilac: Suanita MELUNOVIĆ
T:+ 387 33 562 345
E: pravobranilastvo@centar.ba

 

Ured za internu reviziju
Glavni revizor: Lejla ŠIPUR
T:+ 387 33 562 446
E: lejla.sipur@centar.ba

 

Također, ovim putem još jednom obavještavamo građane da se vjenčanja obavljaju uz strogo poštivanje epidemioloških mjera uz minimalan broj prisutnih.