Civilna zaštita Općine Centar upozorava na opasnost od požara

S obzirom na nadolazeće toplije dane i sezonu čišćenja i uređenja vrtova i dvorišta, Štab civilne zaštite Općine Centar Sarajevo upozorava građane na opasnost od izbijanja požara.

Sve veći broj građana prilikom raščišćavanja dvorišta i vrtova pali vatru na otvorenom prostoru, kako bi uništili suho rastinje i drugi prikupljeni otpad, ne vodeći pri tome računa da postoji velika opasnost od izbijanja požara sa nesagledivim posljedicama.

 

Iz civilne zaštite podsjećaju građane da je strogo zabranjeno paljenje vatre, roštiljanje i bacanje opušaka u blizini šumskog i drugog rastinja i pozivaju ih na savjesno postupanje i poduzimanje svih potrebnih mjera opreza kako bi spriječili eventualno izbijanje požara i ugrožavanje ljudskih života i materijalnih dobara.

 

S obzirom da je spaljivanje trave, šiblja i prikupljenog otpada na javnim površinama zakonski zabranjeno Općinski štab civilne zaštite preporučuje da sav prikupljeni otpad sa javnih površina bude odložen u kontejnere, a da u slučaju spaljivanja na otvorenom na privatnim posjedima to budu manje količine otpada koje je moguće kontrolisati vodeći računa o dovoljnoj udaljenosti od objekata, niskog rastinja, stabala.

 

Potrebno je također obezbijediti dovoljne količine vode za eventualno gašenje otpada. U slučaju izbijanja požara, ukoliko je to moguće, treba odmah pristupiti njegovom gašenju priručnim sredstvima i što je moguće prije obavijestiti: Operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite na broj telefona 121, Vatrogasce 123 i Policiju 122.