Završena sanacija stepeništa u Ulici Branilaca Šipa

Stanovnici iz Ulice Branilaca Šipa kod brojeva 19G i 19H koji su do sada imali otežan pristup svojim stambenim objektima dobili su nova stepeništa.

Radnici građevinske firme „Sela“ okončali su sanaciju stepeništa u pomenutoj ulici. Općina Centar kao investitor projekta je obezbijedila u svom budžetu 10.481,59 maraka za sanaciju pomenutih stepeništa, a sve u cilju podizanja nivoa sigurnosti građana, te stvaranja što boljih uslova za svakodnevni život.

 

Realizacijom navedenog projekta omogućena je lakša i brža pješačka komunikacija za građane koji više neće imati problema sa pristupom svojim stambenim objektima, posebno u zimskom periodu.

 

-Zbog velikih oštećenja koja su bila smetnja u komunikaciji stanarima obližnjih zgrada porušeno je staro stepenište, te betonirano novo, a na gazišta su postavljene kulir ploče. Na kraju se pristupilo postavljanju ograde, naveli su iz Službe za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar.