Javni poziv Centra za sport i rekreaciju

Vrhunskim i perspektivnim sportistima besplatni termini za treniranje

Javna ustanova „Centar za sport i rekreaciju“, čiji je osnivač Općina Centar, raspisala je javni poziv za ostvarivanje prava na finansiranje i sufinansiranje trenažnog procesa u prostorno-infrastrukturnim resursima ove ustanove.

Pravo učešća na pomenutom Javnom pozivu imaju vrhunski sportisti sa prebivalištem na području općine Centar Sarajevo, perspektivni sportisti  sa prebivalištem na području općine Centar Sarajevo, te sportski klubovi/udruženja i škole sporta sa sjedištem na području općine Centar Sarajevo.

 

Uslovi koje vrhunski i perspektivni sportisti trebaju ispunjavati su:

- da imaju status vrhunskog/perspektivnog sportiste;

- da su državljani BiH;

- da imaju prebivalište na području općine Centar;

- da ispunjavaju obaveze prema reprezentaciji BiH ukoliko su reprezentativaci, odnosno da nisu odbili nastupati za reprezentaciju BiH;

- da poštuju antidoping pravilnik propisan od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta;

- da je ponašanje sportista na terenu i van njega u skladu sa sportskim duhom i pravilima fair play-a.

 

Uslovi koje sportski klubovi/udruženja i škole sporta trebaju ispunjavati:

- da je klub/udruženje registrovano kao sportska organizacija

- da ima sjedište na području općine Centar

- da klub/udruženje nema dugovanja prema JU „Centar za sport i rekreaciju“

 

Tekst Javnog poziva u kojem su sadržane informacije o načinu i uslovima prijave dostupan je na web stranici Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“ u rubrici Konkursi i oglasi: https://csrsa.ba/konkursi-i-oglasi/