Rukovodstvo Općinskog vijeća posjetilo Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“

Povodom Međunarodnog dana djece oboljele i liječene od raka, koji je obilježen jučer u cijelom svijetu, danas su predsjedavajući Općinskog vijeća Centar Sejad Đozo i dopredsjedavajući Ira Adilagić i Benjamin Isović posjetili sjedište Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ gdje ih je ugostio Fikret Kubat, direktor pomenutog Udruženja.

-Općina Centar u kontinuitetu pomaže rad Udruženja kao i Roditeljsku kuću na Jezeru. Danas smo ovdje sa kako bi nam predstavnici Udruženja prezentirali šta je to što je najpotrebnije za nesmetan rad u veoma humanoj misiji liječenja djece oboljele od raka. Mi ovdje predstavljamo, osim Općinskog vijeća i načelnika Srđana Mandića čija su vrata uvijek otvorena, istakao je Đozo.

 

U prostorijama koje Udruženje dobija pod zajam po veoma povoljnim uslovima smještena je vlasuljarnica gdje Samir Hožbo i Fuad Halilović, koji su izliječeni od raka, od prave kose prave perike za oboljelu djecu.

 

-Mi sada imamo preko 6.500 donatora kose iz cijelog svijeta, šta nam pomaže kod izrade perika. Nabavkom mašina za tresiranje kose znatno bismo smanjili vrijeme izrade jedne perike za oboljelu djecu, opisao je Kubat.

 

Osim nabavke nove specijalizovane mašine također je bilo govora o projektu socijalnog poduzetništva, koji će također biti pokrenut u prostorijama Udruženja s ciljem ekonomske održivosti rada, o stručnom usavršavanju za vlasuljara, zanata koji je na granici izumiranja, te o izradi terapeutske lutke namijenjene oboljeloj djeci.