U mjesnim zajednicama Općine Centar moguće preuzeti javni poziv i ispuniti formular za projekat zamjene starih peći i kotlova

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, kao finansijer, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, odnosno Sektorom za energiju i okoliš kao realizatorom, u okviru projekta „Zeleni ekonomski razvoj“, pokrenulo je pilot projekat subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama.

Tim povodom UNDP je početkom ovog mjeseca objavio javni poziv koji je upućen svim vlasnicima individualnih stambenih objekata sa područja Kantona Sarajevo da se uključe u ovaj ekološki projekat zamjene starih peći i kotlova za ekološki prihvatljive oblike grijanja.

 

Kako bismo olakšali našim sugrađanima u svih 19 mjesnih zajednica Općine Centar pribavljen je potreban materijal za ovaj javni poziv u kojem su navedene sve odredbe poziva kao i dokumentacija za prijavu. Tako naši sugrađani mogu popuniti prijavni obrazac u prostorijama mjesnih zajednica gdje će uposlenici Općine pomoći u slučaju određenih nedoumica. Preuzimanje ove dokumentacije u mjesnim zajednicama Općine Centar je moguće do polovine februara ove godine do kada je otvoren ovaj javni poziv.

 

Kako je navedeno u javnom pozivu pravo učešća imaju vlasnici legalnih individualnih stambenih objekata na području Kantona Sarajevo, koji za grijanje koriste kotlove i peći na čvrsta goriva (ugalj i ogrjevno drvo) i koji imaju namjenu stalnog stanovanja. Prelazak na korištenje peći/kotlova na pelet će biti subvencionirano iznosom do 70% od iznosa ukupnih troškova ili maksimalnim iznosom do 5.000 KM po korisniku, dok prelazak na grijanje pomoću toplotnih pumpi će biti subvencionirano iznosom do 40% od iznosa ukupnih troškova ili maksimalnim iznosom do 7.000 KM po korisniku. Potrebna dokumentacija za prijavu na javni poziv je popunjen prijavni formular, ZK izvadak ili pravosnažna upotrebna dozvola, kućna lista i uvjerenje o mjestu prebivališta za sve članove  domaćinstva (CIPS uvjerenje), pisana saglasnost svih suvlasnika objekta (ukoliko ih ima više od jednog) za koji se aplicira na javni poziv (izjava ili ugovor gdje su potpisi ovjereni od strane ovlaštenog organa ili notarski/advokatski obrađena isprava), ovjerena izjava vlasnika - aplikanta da na objektu nisu izvedeni nelegalni radovi (dogradnja, nadziđivanje i slično). U slučaju da postoji više vlasnika, dovoljno je da izjavu da suvlasnik – aplikant.

 

Postojeće peći ili kotlovi kod korisnika subvencije će biti preuzeti od strane firme izvođača radova. Korisnik nema pravo na naknadu za preuzeti kotao ili peć. Popunjen prijavni formular za učešće u ovom javnom pozivu za subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo, zajedno sa ostalom navedenom  dokumentacijom potrebno je dostaviti preporučenom poštom na adresu ili email: UNDP BiH, Zmaja od Bosne 71000 Sarajevo, sa naznakom: “Prijava na Javni poziv u okviru Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova – NE OTVARATI“ ili na email: JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com. Javni poziv ostaje otvoren do 15.02.2021. godine do 17.00 sati.