Za pokretanje poslovnih projekata 135 mladih osoba Općina Centar izdvojila 1.273.870 maraka

Općina Centar kao društveno odgovorna lokalna zajednica u okviru programa „Kontinuirana briga o mladima“ posebnu pažnju je posvetila zapošljavanju mladih. Zakon o mladima FBiH propisao je, između ostalog, obavezu svih općina da u budžetu osiguraju stavku koja će se odnositi na poboljšanje položaja mladih, te osiguranje minimuma mjera na planu rada sa mladima i omladinskih aktivnosti.

U okviru navedenog programa redovno se izdvajaju značajna sredstva za finansiranje i sufinansiranje pokretanja biznisa mladih. U protekle četiri godine za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih izdvojeno je 1.273.870 maraka čime je podržano 135 mladih osoba.

 

Mladi će imati priliku da po svom vlastitom izboru formiraju i pokrenu posao u kojem se oni smatraju najproduktivnijim. Općina Centar je to pokazala i u 2020. godini tokom koje je za pokretanje 51 biznisa izdvojeno 455.874,90 maraka.

 

Od navedenog iznosa 190.000 maraka su sredstva iz programa EU4Business koji  zajednički finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.