Održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Centar

Vijećnici položili svečanu zakletvu, Sejad Đozo izabran za predsjedavajućeg

Općinsko vijeće Centar Sarajevo održalo je u petak 8. januara 2021. godine konstituirajuću sjednicu na kojoj su izabrani vijećnici preuzeli mandate i zajedno sa načelnikom Općine Srđanom Mandićem položili svečanu zakletvu.

Nakon izbora Komisije za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska pitanja i Komisije za utvrđivanje rezultata glasanja pristupilo se tajnom glasanju za predsjedavajućeg Općinskog vijeća. Jedini kandidat za ovu funkciju bio je Sejad Đozo.

 

Od prisutnih 30 vijećnika sa 29 glasova „ZA“ Đozo je izabran na poziciju predsjedavajućeg.

 

Kako je predsjedavajući Đozo naglasio, ovakva podrška vijećnika za njega predstavlja čast, ali i veliku obavezu.

 

-Svi ćemo dati maksimum kako bi bili jedno od najekspeditivnijih općinskih vijeća. Pred nama je mnogo posla i zahtjeva građana. Nastojat ćemo da sve obaveze ispunjavamo na vrijeme. Prioritet nam je da što više odluka donosimo konsenzusom, a kada su u pitanju projekti, najvažnije je da sva domaćinstva u Centru dobiju vodu, kazao je Đozo.

 

Načelnik Mandić je istakao da se već krenulo u realizaciju projekata koji su u izbornoj kampanji ocijenjeni prioritetnim.

 

-Sa predstavnicima KJKP Vodovod i kanalizacija smo prije Nove godine potpisali ugovor za izgradnju pumpne stanice na Kromolju. Tada smo dogovorili i dinamiku kada je u pitanju vodosnabdijevanje Kromolja i dijela Alipašine ulice. Od ponedjeljka kreću radovi na sanaciji klizišta u Ulici Hakije Kulenovića, tako da radimo ubrzano na realizaciji projekata koji su ocijenjeni kao prioritet. I današnja sjednica je realizacija jednog od obećanja, a to je da ćemo od prve sjednice Vijeća omogućiti javnosti prijenose uživo i kako bi građani mogli vidjeti kako i šta radimo. Kada je budžet u pitanju sigurno je da će priliv sredstava biti manji, ali u skladu sa raspoloživim sredstvima ćemo redati prioritete. Možda dinamika bude sporija, ali ono što smo obećali to ćemo i realizovati. Na nama je da tražimo načine za uštede na internom nivou. Unutar same administracije ima mnogo prostora za uštede i da se na taj način obezbijede sredstva za određene projekte, naglasio je Mandić.