Izgradnja hidrofleks stanice na Kromolju i kanalizacije u Ulici Borak plaćena, ViK treba da izvede radove

S obzirom na brojne upite građana u vezi sa izgradnjom hidrofleks stanice na Kromolju i rekonstrukcije separatne kanalizacije u Ulici Borak izdajemo sljedeće saopštenje za javnost:

Sporazumom koji je sklopljen između Općine Centar Sarajevo i KJKP „Vodovod i kanalizacija“ 18.05.2016. godine o finansiranju radova, Općina Centar se obavezala da ovom preduzeću uplati 323 hiljade KM za navedene projekte.

 

Općina Centar Sarajevo je uradila izmjenu projekta izgradnje hidrofleks stanice Kromolj s obzirom da su u prvobitnom projektu uočeni određeni nedostaci.

 

Projekat je dobio saglasnost od Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje je dostavila KJKP „Vodovod i kanalizacija“ projekat sa ciljem pokretanja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti.

 

Kada je u pitanju rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u Ulici Borak Općina je sa KJKP „Vodovod i kanalizacija“ napravila sporazum 2016. godine sa ciljem stvaranja uslova kvalitetne odvodnje otpadnih voda sa ovog lokaliteta. KJKP „Vodovod i kanalizacija“ je samo djelimično ispunio ugovorene obaveze.

 

S obzirom da je KJKP „Vodovod i kanalizacija“ samo djelimično realizovao ugovorene obaveze nisu se stekli uslovi za priključenje novog stambenog objekta na mrežu, a što je dovelo do pogoršanja situacije na terenu.

 

I pored ugovora prema kojem je KJKP „Vodovod i kanalizacija“ dužan da realizuje navedeni projekat iz ovog preduzeća zahtijevaju od Općine da organizuje izvođenje zemljanih radova, a da ova firma samo izvede montažne radove. S obzirom da su u potpisanom ugovoru jasno definisane obaveze Općine i KJKP „Vodovod i kanalizacija“ ova lokalna zajednica očekuje da pomenuto komunalno preduzeće ispoštuje odredbe potpisanog ugovora, te izvede sve radove koji su definisani u ugovoru.